ID Botanical Name LanguageID Common Name Safe Name
  • Argyreia osyrensis
  • Ipomoea pes-caprae
  • Jacquemontia violacea
  • Argyreia cymosa