ID Botanical Name LanguageID Common Name Safe Name
  • Buchanania axillaris
  • Mangifera indica
  • Lannea coromandelica
  • Nothopegia beddomei